Inwestycje

Ustawiczny rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań są wpisane w działalność Dalpo od powstania w latach 90. XX wieku. Firma przeszła długą drogę, a osiągniecie obecnego poziomu nie byłoby możliwe bez licznych inwestycji. Postrzegając rozwój holistycznie i zdając sobie sprawę, że szeroko pojęte powiększanie przedsiębiorstwa musi zachodzić na licznych płaszczyznach, inwestycje w Dalpo dotyczą wielu obszarów.

Rozszerzanie i dywersyfikacja oferty, zwiększanie ilości produkowanych towarów oraz wkraczanie z nimi na nowe rynki wiążą się z zakupem nowych maszyn. Stale powiększany park maszynowy Dalpo wymaga zapewniania coraz większej powierzchni, a więc rozbudowy. Wykorzystanie do produkcji nowych technologii wiąże się natomiast z potrzebą zatrudniania pracowników oraz ciągłym szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji załogi.

Każdy z wymienionych obszarów buduje kapitał Firmy. W jego rozwój inwestowane są nie tylko własne środki przedsiębiorstwa, ale także pomagają pozyskane dotacje z Unii Europejskiej. Wykorzystywane są one między innymi na analizę różnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, jak proces logistyczny czy sposoby komunikacji w celu sprawdzenia ich funkcjonowania oraz wprowadzenia działań zapobiegawczych czy naprawczych.

Wszystkie inwestycje prowadzone w Dalpo zmierzają do rozszerzania oferty, zwiększenia produkcji oraz podnoszenia jakości produktów, co przekłada się na pozyskanie nowych rynków zbytu.

Zapraszamy do współpracy!

 

Drukuj