Misja

Misja Dalpo

 • Naszą ambicją jest zapewnienie satysfakcji Klienta poprzez elastyczność działania, zapewnienie najwyższych standardów obsługi, najkorzystniejszych terminów dostaw oraz dostosowywanie produktów do potrzeb Klienta.
 • Szczerze wierzymy, iż dla osiągnięcia sukcesu DALPO przyczynia się dbałość o pracowników i ich rodziny oraz partnerskie stosunki ze wszystkimi interesariuszami zewnętrznymi.
 • Misją Dalpo jest tworzenie wartości dla obecnych oraz przyszłych właścicieli w oparciu o stały rozwój, modernizację i osiąganie pozycji lidera na każdym polu działalności firmy.

 

Wartości firmowe Dalpo

Wartości firmowe

Kluczowe kompetencje

(postawy wspierające realizację wartości)

Współpraca

i

odpowiedzialność

 • komunikacja
 • samodzielność
 • zespołowość
 • roztropność
 • fair play
 • uczciwość
 • zaufanie
 • zaangażowanie

Efektywność

i

dochodowość

 • konkurencyjność
 • zaradność
 • skuteczność
 • konsekwencja
 • oszczędność / gospodarność
 • jakość
 • zaangażowanie

Innowacyjność

i

rozwój

 • uczenie się
 • samodoskonalenie
 • dociekliwość
 • inicjatywa
 • kreatywność
 • perspektywiczność
 • otwartość na zmiany
 • zaangażowanie
Drukuj